Baanka Somaliland
• Банка емитент-
USD
• Лесно обменяеми валути:
• Подединици -
• Валутен режим - Плаващ
• Валутен знак -Sl. Sh.
• Цифров код -
• Iso code - SMS
• Валута - Шилинг
Сомалиленд
Избери по :
Banknotes.cc - Валутен каталог Banknotes.cc - Валутен каталог Banknotes.cc - Валутен каталог
Начална страница Начална страница Начална страница
Валутна таблица Валутна таблица Валутна таблица
Google + Google + Google +
Facebook Facebook Facebook
Linkedin Linkedin Linkedin
Чат - Стая Чат - Стая Чат - Стая
Banknotes.cc - Валутен магазин