Bank of Somaliland
• Банка емитент-
GBP,USD
• Лесно обменяеми валути:
• Подединици -  Cents
• Валутен режим - Плаващ
• Валутен знак -
• Цифров код -706
• Iso code - SOS
• Валута - Шилинг
5000 SOS 1990
5000 SOS 1990
Сомалия
Избери по :
Banknotes.cc - Валутен каталог Banknotes.cc - Валутен каталог Banknotes.cc - Валутен каталог
Начална страница Начална страница Начална страница
Валутна таблица Валутна таблица Валутна таблица
Google + Google + Google +
Facebook Facebook Facebook
Linkedin Linkedin Linkedin
Чат - Стая Чат - Стая Чат - Стая
Banknotes.cc - Валутен магазин