• Валута - Рубла
• Iso code -
• Цифров код -
• Валутен знак -
• Валутен режим - плаващ
• Подединици - Копейки
EUR,MDL,RUB,USD
• Лесно обменяеми валути:
• Банка емитент-
Pridnyestrovskii Respublikanskii Bank (Trans-Dniester Republican Bank)
Приднестровие
Избери по :
Banknotes.cc - Валутен каталог Banknotes.cc - Валутен каталог Banknotes.cc - Валутен каталог
Начална страница Начална страница Начална страница
Валутна таблица Валутна таблица Валутна таблица
Google + Google + Google +
Facebook Facebook Facebook
Linkedin Linkedin Linkedin
Чат - Стая Чат - Стая Чат - Стая
Banknotes.cc - Валутен магазин