• Банка емитент-
• Лесно обменяеми валути:
• Подединици - Сентими
• Валутен режим -
• Валутен знак -
• Цифров код - 
• Iso code - 
• Валута - Франк
Люксембург
Избери по :
Banknotes.cc - Валутен каталог Banknotes.cc - Валутен каталог Banknotes.cc - Валутен каталог
Начална страница Начална страница Начална страница
Валутна таблица Валутна таблица Валутна таблица
Google + Google + Google +
Facebook Facebook Facebook
Linkedin Linkedin Linkedin
Чат - Стая Чат - Стая Чат - Стая
Banknotes.cc - Валутен магазин