• Валута - Долар
• Iso code - BMD
• Цифров код -
• Валутен знак - BD
• Валутен режим - Плаващ
• Подединици - Cents
• Лесно обменяеми валути:
USD
• Банка емитент-
The Centrale Bank of Belize
100 BMD 2009
100 BMD 2009
Бермуда
Избери по :
Banknotes.cc - Валутен каталог Banknotes.cc - Валутен каталог Banknotes.cc - Валутен каталог
Начална страница Начална страница Начална страница
Валутна таблица Валутна таблица Валутна таблица
Google + Google + Google +
Facebook Facebook Facebook
Linkedin Linkedin Linkedin
Чат - Стая Чат - Стая Чат - Стая
Banknotes.cc - валутен магазин