100 АОА 2013 200 АОА 2013 500 АОА 2013 1000 АОА 2013 2000 АОА 2013 5000 АОА 2013
100 АОА 2013 200 АОА 2013 500 АОА 2013 1000 АОА 2013 2000 АОА 2013 5000 АОА 2013
• Iso code - AOA
• Цифров код - 024
• Валутен знак - AO
• Валутен режим - плаващ
• Подединици - Lwei
• Лесно обменяеми валути:
EUR,ZAR
• Банка емитент-
Banco Nacional de Angola
Ангола
Избери по :
• Валута - Кванца
Banknotes.cc - Валутен каталог Banknotes.cc - Валутен каталог Banknotes.cc - Валутен каталог
Начална страница Начална страница Начална страница
Валутна таблица Валутна таблица Валутна таблица
Google + Google + Google +
Facebook Facebook Facebook
Linkedin Linkedin Linkedin
Чат - Стая Чат - Стая Чат - Стая
Banknotes.cc - валутен магазин Banknotes.cc - валутен магазин Banknotes.cc - валутен магазин